Hakujulistus: Virat vuodelle 2019

Hakujulistus: Virat vuodelle 2019

HAKUJULISTUS: VIRAT VUODELLE 2019

Osakunnan hallitus on julistanut haettaviksi vuoden 2019 virat.

 

Seuraavat virat täytetään osakunnan kokouksessa 14. marraskuuta:

 

Haettavat hallitusvirat:

 • Kestimestari (virkanimike säännöissä emäntä)

 • Klubimestari (virkanimike säännöissä isäntä)

 • Sihteeri

 • Taloudenhoitaja

 • Tiedotussihteeri

 • Toiminnanjohtaja

 • Hallituksen 7. jäsen

 

Alempana lyhyet kuvaukset hallituksen viroista.

 

Muut (hallituksen ulkopuoliset) virat:

 • Arkistonhoitaja

 • Fuksimestari

 • Kulttuurisihteeri

 • Laulunjohtaja

 • Päätoimittaja

 • Tietotekniikkavastaava

 • Ulkoasiainsihteeri

 • Urheiluohjaaja

 • Valokuvaaja

 • Ympäristövastaava

 

Lisäksi valitaan:

 • Osakunnan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

 • Vanhintenneuvoston jäsenet

 • Rahastojen hoitokunnan jäsenet

 • Helsingin Varsinaissuomalaisen Ylioppilashuonesäätiön hallituksen jäsenet

 

Hallituksessa ja virkailijoina voi olla sekä VSO:n varsinaisia että ulkojäseniä (= ei HYYn jäseniä). Hallituksessa kuitenkin vähintään neljän jäsenistä on oltava osakunnan varsinaisia jäseniä.

 

Viran voi myös jakaa vaikka kaverin kanssa, jos viranhoitaminen yksin tuntuu liian isolta työltä. Hallitusvirat voi jakaa esimerkiksi puolivuotiskausittain ja monissa hallituksen ulkopuolisissa viroissa voi olla yhtäaikaa useampi virkailija.

 

Joulukuun kokouksessa valitaan lehden toimituskunta, kesti- ja klubimestarin henkilökunta (säännöissä apuemännät ja apuisännät), edustajat yhteisosakuntalaisiin toimielimiin ja hallituksiin sekä muut mahdolliset virat (yhdenvertaisuusvastaava, yrityssuhdevastaava).

 

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

 

Jos haluat asettua ehdolle hallitukseen ja/tai johonkin virkaan tule VSO:n marraskuun kokoukseen 14.11. klo 19.00 ja asetu siellä ehdolle. Jos et pääse paikalle kokoukseen, tee kirjallinen hakemus ja toimita se 14.11. klo 12.00 mennessä hallitukselle (vso-hallitus@helsinki.fi).

HUOM! Taloudenhoitajaksi ehdolle asettuvan tulee toimittaa kirjallinen hakemus hallitukselle 14.11. klo 12 mennessä (vso-hallitus@helsinki.fi).

 


KESTIMESTARI (VIRKANIMIKE SÄÄNNÖISSÄ EMÄNTÄ)

 

Kestimestarin virkaan kuuluu herkullisten ruokien valmistaminen niin jokaviikkoisiin osakuntailtoihin kuin sitseillekin. Kestimestarin virka on myös yksi tärkeimmistä osakunnan edustusviroista. Välillä virka vaatii paljon aikaa ja osikselle omistautumista, mutta kukapa ei haluaisi viettää mahdollisimman paljon aikaa osakunnalla! Kestimestarius on osakuntaelämän parasta ja antoisinta aikaa ja parhaat bileetkin löytyvät ehdottomasti keittiöstä! Viran voi myös mainiosti jakaa kahdelle.

 


KLUBIMESTARI (VIRKANIMIKE SÄÄNNÖISSÄ ISÄNTÄ)

 

Klubimestari vastaa sitsien ja muiden osakuntajuhlien viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Klubimestarin tehtävään kuuluu myös tilojen siisteydestä huolehtiminen sekä käyttövuoroista sopiminen. Jälkimmäinen on käytännössä yhteydenpitoa Savon toiminnanjohtajaan. Hänen kanssaan sovitaan yhdessä, milloin kumpikin osakunta voi tiloja käyttää, ja milloin tilat voi mahdollisesti ulosvuokrata eteenpäin joko oman osakuntalaisen, tai muun tahon (esim. ainejärjestö) käyttöön.

 

Miksi Klubimestariksi?

 • Paikka osakunnan ytimessä

 • Johtotehtävä: Henkilökunnan organisoiminen ja hallitusvaltaa

 • Edustustehtävä: Klubimestarilla usein etuajo-oikeus edustustilaisuuksiin

 • Vastuu ja vapaus: Klubimestari vastaa omasta taloudestaan

 


SIHTEERI

 

Sihteerin tehtäviin kuuluu pääpiirteissään pöytäkirjan pitäminen osakunnan kokouksissa kerran kuussa sekä hallituksen kokouksissa, joita on noin kerran viikossa ennen kuntailtaa. Sihteerin nakista napsahtaa vain plussia:

 

+ saa pönöttää kokouksissa inspehtorin ja kuraattorin kanssa edessä

+ allekirjoittaa jänniä asiakirjoja

+ pääsee seuraamaan tapahtumia kaiken keskipisteestä

 


TALOUDENHOITAJA

 

Taloudenhoitaja toimii osakunnan kirstunvartijana ja hoitaa osakunnan maksuliikenteen, kirjanpidon ja muut taloudenhoitoon liittyvät asiat. Taloudenhoitaja kuuluu myös säätiön hallitukseen ja rahastojen hoitokuntaan, joten vaikutusvaltaa osakunnan asioihin – ja siihen mihin rahaa käytetään – on paljon. Säätiö siis omistaa VSO:n kämpät ja rahastojen hoitokunta huolehtii osakunnan omasta omaisuudesta, esimerkiksi osakesijoituksista. Koska käteisestä ollaan käytännössä luovuttu, viran hoito onnistuu etänäkin.

 

Taloudenhoitajan etuihin kuuluu ilmaiset vuosijuhlat, ilmainen illallinen säätiön hallituksen kanssa sekä avain kaikkiin osakunnan tiloihin, myös Isännänkaappiin. Uusi taloudenhoitaja pääsee myös halutessaan seuraamaan aitiopaikalta säätiön uutta rakennushanketta osakunnan käyttöön. Taloudenhoitajan virka on perinteisesti ollut kaksivuotinen.

HUOM! Taloudenhoitajaksi ehdolle asettuvan tulee toimittaa kirjallinen hakemus hallitukselle 14.11. klo 12 mennessä. (vso-hallitus@helsinki.fi).

 


TIEDOTUSSIHTEERI

 

Tiedotussihteerin tehtäviin kuuluu jokaviikkoisen viikkomailin kirjoittaminen, ahkera somettaminen ja muu tiedotus liittyen osakunnan tapahtumiin ja asioihin. Lisäksi nettisivujen päivitys on osa tiedotussihteerin tehtävää.

 

Tässä tehtävässä saa avata sanallisen arkkunsa ja antaa luovuutensa lentää! Tehtävä ei ole paikkasidottu, vaikka osakunnalla onkin hauska hengata.

 


TOIMINNANJOHTAJA

 

Toiminnanjohtaja toimii kuntailtojen seremoniamestarina sekä päättää ja järjestää niiden ohjelman. Usein kuntailtoihin on kutsuttu joku ulkopuolinen vieras tai sitten joku osakuntalainen on esitelmöinyt kiinnostuksenkohteestaan. Ohjelma voi myös olla erittäin vapaamuotoista, tyyliin peli-ilta, askartelua tai vaikkapa viininmaistelua. Tärkeintä on, että ohjelmaa on, ja toiminnanjohtaja on ideoinut jotain mukavaa osakuntalaisten pään menoksi! Myös osakunnan kerhoja saa osallistaa toteuttamaan kuntailtoja – yksin ei tarvitse jäädä!

 

Toiminnanjohtajan virka on luova ja monipuolinen, ja toiminnanjohtaja on myös vastuussa sitsien ohjelmasta (ei yhteisosakuntalaisten sitsien tai Turun palon), mutta muuten. Toiminnanjohtaja myös osallistuu hallituksen kokouksiin.

 

 • saa suunnitella plassin sitseille, eli ei joudu koskaan itse pöydän päähän.

 • Saa ostaa juhliin kaikkea jännittävää juhlamaailmasta

 • Voi kutsua puhujavieraita puhumaan just niistä aiheista, jotka itseä kiinnostaa

 • Oppii paljon tapahtumien järjestämisestä


7. JÄSEN

 

Hallituksen seitsemäntenä jäsenenä eli “seiskana” pääset helposti mukaan hallitustoimintaan. Toisin kuin muilla hallituksen jäsenillä, seiskalla ei ole selvää roolia osakunnan päivittäisessä toiminnassa, mutta pääset tähän silti vaikuttamaan.

 

Seitsemäntenä jäsenenä otat osaa monenlaisen toiminnan ja asioiden järjestämiseen. On kuitenkin paljon itsestä kiinni, missä kaikessa on mukana. Tärkeintä on kuitenkin auttaa ja olla hallituksen ja kuraattorin tukena.

 

Seiskana työskentely antaa paitsi vapauksia hyödyntää omaa lahjakkuuttaan, että mahdollisuuden oppia uusia taitoja. Viime vuonna seitsemännen jäsenen virkaan liitettiin osakunnan jäsenrekisterin ylläpito. Tätä on hoidettu yhteistyössä fuksimestarien ja taloudenhoitajan kanssa ja ei ole ollut suuri taakka ainakaan meille siirtyville seiskoille.

 

Summa summarum: 7. jäsen on kevyehkö hallitusvirka ja sitä sopii hoitamaan niin nuori kuin vanhakin osakuntalainen. Monet itse asiassa joko aloittavat, tai lopettavat hallitustyöskentelyn seiskajäsenenä. Kumman polun sinä valitset? Vai menetkö peräti siitä välistä?LISÄTIETOA VIRKAILIJOIDEN TOIMENKUVISTA

 

Nykyisiltä virkailijoilta, yhteystiedot löytyvät täältä.

Osakunnan hallitukselta, sähköpostiosoite vso-hallitus@helsinki.fi

Virkailijaohjesääntö: löytyy täältä.

Kommentointi on suljettu.