HAKUJULISTUS: OSAKUNNAN VIRAT VUODELLE 2016

HAKUJULISTUS: OSAKUNNAN VIRAT VUODELLE 2016

Hei!
Varsinaissuomalaisen osakunnan hallitus on julistanut haettaviksi vuoden 2016 virat.

Haettavat hallitusvirat:
Emäntä
Isäntä
Sihteeri
Tiedotussihteeri
Toiminnanjohtaja
Hallituksen 7. jäsen

Alempana lyhyet kuvaukset hallituksen viroista.
Muut (hallituksen ulkopuoliset) virat:
Arkistonhoitaja
Fuksimestari
Kulttuurisihteeri
Laulunjohtaja
Päätoimittaja
Tietotekniikkavastaava
Ulkoasiainsihteeri
Urheiluohjaaja
Valokuvaaja
Ympäristövastaava

Lisäksi valitaan:
Osakunnnan tilintarkastajat
Vanhintenneuvoston jäsenet
Rahastojen hoitokunnan jäsenet

Hallituksessa ja virkailijoina voi olla sekä VSO:n varsinaisia että ulkojäseniä (= ei HYY:n jäseniä). Hallituksessa kuitenkin vähintään neljän jäsenistä on oltava osakunnan varsinaisia jäseniä.

Viran voi myös jakaa vaikka kaverin kanssa, jos viranhoitaminen yksin tuntuu liian isolta työltä. Hallitusvirat voi jakaa esimerkiksi puolivuotiskausittain ja monissa hallituksen ulkopuolisissa viroissa voi olla yhtäaikaa useampi virkailija.

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Jos haluat asettua ehdolle hallitukseen ja/tai johonkin virkaan tule VSO:n marraskuun kokoukseen 11.11. ja asetu siellä ehdolle. Jos et pääse paikalle kokoukseen, tee kirjallinen hakemus ja toimita se 11.11. klo 12.00 mennessä hallitukselle (vso-hallitus@helsinki.fi).


EMÄNTÄ

 
Emännän virkaan kuuluu herkullisten ruokien valmistaminen niin jokaviikkoisiin osakuntailtoihin kuin sitseillekin. Emännän virka on myös yksi tärkeimmistä osakunnan edustusviroista. Välillä virka vaatii paljon aikaa ja osikselle omistautumista, mutta kukapa ei haluaisi viettää mahdollisimman paljon aikaa osakunnalla! Emännyys on osakuntaelämän parasta ja antoisinta aikaa ja parhaat bileetkin löytyvät ehdottomasti keittiöstä! Viran voi myös mainiosti jakaa kahdelle.


ISÄNTÄ

Isännän tehtävään kuuluu tilojen siisteydestä huolehtiminen sekä käyttövuoroista sopiminen. Jälkimmäinen on käytännössä yhteydenpitoa sähköpostitse Savon toiminnanjohtajaan. Hänen kanssaan sovitaan yhdessä, milloin kumpikin osakunta voi tiloja käyttää, ja milloin tilat voi mahdollisesti ulosvuokrata eteenpäin joko oman osakuntalaisen, tai muun tahon (esim. ainejärjestö) käyttöön.

Mitä hyviä puolia on siis isännäksi hakemisessa:
+ Pääsee näkemään pintaa syvemmältä, miten osakunta itse asiassa toimii

+ Uusien asioiden oppiminen: oli sitten kyse perustason tietotekniikasta, tai tehtävien organisointitaidoista.

+ Mahdollisuus lähteä edustamaan osakuntaa tilaisuuksiin, jonne ei yleensä ole osallistumisoikeutta muilla kuin isännällä ja emännällä.

Ja viimeisenä, muttei vähäisimpänä:
+ Apuisännän ale on vain 20 senttiä!


SIHTEERI

 
Sihteerin tehtäviin kuuluu pääpiirteissään pöytäkirjan pitäminen osakunnan kokouksissa kerran kuussa sekä hallituksen kokouksissa, joita on noin kerran viikossa ennen kuntailtaa. Sihteerin nakista napsahtaa vain plussia:

+ saa pönöttää kokouksissa inspehtorin ja kuraattorin kanssa edessä
+ allekirjoittaa jänniä asiakirjoja
+ pääsee seuraamaan tapahtumia kaiken keskipisteestä


TIEDOTUSSIHTEERI

 

Tiedotussihteerin tehtäviin kuuluu jokaviikkoisen viikkomailin kirjoittaminen, ahkera somettaminen ja muu tiedotus liittyen osakunnan tapahtumiin ja asioihin. Lisäksi nettisivujen päivitys on osa tiedotussihteerin tehtävää.

Tässä tehtävässä saa avata sanallisen arkkunsa ja antaa luovuutensa lentää! Tehtävä ei ole paikkasidottu, vaikka osakunnalla onkin hauska hengata.

TOIMINNANJOHTAJA

 

Toiminnanjohtaja toimii kuntailtojen seremoniamestarina sekä päättää ja järjestää niiden ohjelman. Usein kuntailtoihin on kutsuttu joku ulkopuolinen vieras tai sitten joku osakuntalainen on esitelmöinyt kiinnostuksenkohteestaan. Ohjelma voi myös olla erittäin vapaamuotoista, tyyliin peli-ilta, askartelua tai vaikkapa viininmaistelua. Tärkeintä on, että ohjelmaa on, ja toiminnanjohtaja on ideoinut jotain mukavaa osakuntatalisten pään menoksi! Myös osakunnan kerhoja saa osallistaa toteuttamaan kuntailtoja – yksin ei tarvitse jäädä!

Toiminnanjohtajan virka on luova ja monipuolinen, ja toiminnanjohtaja on myös vastuussa sitsien ohjelmasta (ei yhteisosakuntalaisten sitsien tai Turun palon), mutta muuten. Toiminnanjohtaja myös osallistuu hallituksen kokouksiin.


7. JÄSEN

Hallituksen seitsemäntenä jäsenenä “seiskana” toimiminen:

1. Hyvä mahdollisuus olla mukana monenlaisessa toiminnassa ja erilaisten asioiden parissa
2. Tehdä yleisiä nakkihommia osakunnalla sekä ystävyys- ja yhteistyöjärjestöjen suuntaan
3. Rooli on pitkälti itsestä kiinni: antaa paitsi vapauksia hyödyntää omaa lahjakkuuttaan, myös oppia ja opetella uusia taitoja
4. Pääsee kehittämään osakuntaa ja järjestämään myös itseään kiinnostavia tapahtumia
5. Hallitustyöskentelyyn tutustuminen kevyesti, ilman suuria paineita
6. Yhteisistä asioista päättäminen ja keskustelu muiden kanssa
7. Auttaa ja tukee hallitusta sekä kuraattoria <3LISÄTIETOA VIRKAILIJOIDEN TOIMENKUVISTA

Nykyisiltä virkailijoilta, yhteystiedot löytyvät osoitteesta täältä.
Osakunnan hallitukselta, sähköpostiosoite vso-hallitus@helsinki.fi
Virkailijaohjesääntö: löytyy täältä.

Terveisin,
Katariina -tsih
Kommentointi on suljettu.