Stipendienhakujulistus!

Stipendienhakujulistus!

Stipendien hakujulistus 2019
Varsinaissuomalaisen osakunnan stipendit ja Helsingin Varsinaissuomalaisen Ylioppilashuonesäätiön asuntostipendit vuodelle 2019 julistetaan haettaviksi.

Stipendien hakumenettely
_____________________________

Yksittäinen henkilö voi hakea useampaa stipendiä, kunhan jokaisesta haettavasta stipendistä on oma hakemuksensa. Hakemukset ovat vapaamuotoisia ja perusteluina käytetään haettavan stipendin myöntöperusteita.

Hakemuksessa on ilmoitettava tunnistetiedoissa tai lihavoituna

– hakijan titteli, nimi ja yhteystiedot
– hakijan tilinumero
– mitä stipendiä hakee

sekä muuten käytävä ilmi

– minä vuonna on liittynyt osakuntaan
– stipendin ehtojen mukaiset perustelut
– päiväys ja allekirjoitus

Stipendit jakaa osakunnan rahastojen hoitokunta. Kirjalliset hakemukset tulee jättää viimeistään keskiviikkona 27.2.2019 klo 16:00 taloudenhoitajalle toimistossa sijaitsevaan lokeroon. Hakemukset voi myös postittaa tai jättää osakunnan postilaatikkoon Uudella ylioppilastalolla, jolloin hakijan tulee itse huolehtia, että hakemus on perillä jo edeltävänä päivänä. Osakunnan osoite:

Varsinaissuomalainen osakunta
Mannerheimintie 5 A, 6. krs
00100 Helsinki

Hakemuksen voi myös toimittaa pdf:nä osoitteeseen vso-taloudenhoitaja@helsinki.fi. Kirjoita viestin otsikkoon ”Stipendihakemus 2019”

Lisätietoja hakumenettelystä ja stipendeistä antaa taloudenhoitaja.

Mahdollista on myöntää seuraavat stipendit:
_________________________________________

Professori E.N. Setälän stipendinä voidaan myöntää:

1) palkinto hakemuksetta, osakunnan jäsenille tieteellisistä tai taiteellisista aikaansaannoksista; etusija on osakunnan varsinaisella jäsenellä.

2) stipendi tai matka-apuraha, hakemuksen perusteella, osakunnan jäsenelle jonkin luovan työn suorittamista varten.

3) avustus, hakemuksen perusteella, Varsinais-Suomeen kohdistuvan tutkimuksen suorittamiseksi. Avustus voidaan myöntää sellaisellekin henkilölle, joka ei ole osakunnan jäsen. Etusija on kuitenkin jäsenillä.

Kouluneuvos Niilo Kallion stipendi

Stipendi voidaan myöntää Salon seudulta syntyisin tai kotoisin oleville Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan läsnäoleville jäsenille, jotka opiskelevat ensisijassa lainavaroin ja ovat menestyneet opinnoissaan hyvin. Tasaveroisista hakijoista etusija on sillä, joka tekee opinnäytetyötään tai on aktiivisesti osallistunut osakunnan toimintaan. Salon seutuun luetaan kuuluviksi Salon kaupunki sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat.

Inspehtori J. Pippingsköldin palkinto

Palkinto voidaan myöntää jotakuinkin virheettömällä ranskan tai englannin kielellä laaditulle tieteelliselle tai kirjalliselle kirjoitelmalle.

Fredrik Färlingin palkinto

Palkinto voidaan myöntää sanomalehtialalla toimivalle tai sille aikovalle henkilölle.

Yleinen stipendi

Rahastosta on mahdollista myöntää yleinen stipendi, joka ei ole varsinainen nimikkostipendi. Stipendinsaajan tulee olla toiminut aktiivisesti osakunnassa tai olla muulla tavoin ansioitunut. Tämä stipendi voidaan myöntää hakemuksesta tai erityisistä syistä hakemuksetta.

Säätiön asuntostipendi

Stipendi voidaan myöntää osakunnan jäsenelle, joka ei asu hakuaikana säätiön omistamassa asunnossa.

_________________________________________

Kommentointi on suljettu.