Stipendien hakujulistus 2021

Stipendien hakujulistus 2021

Stipendien hakujulistus 2021

Varsinaissuomalaisen osakunnan stipendit ja Helsingin Varsinaissuomalaisen Ylioppilashuonesäätiön asuntostipendit vuodelle 2021 julistetaan haettaviksi.

Stipendien hakumenettely

_____________________________
Yksittäinen henkilö voi hakea useampaa stipendiä, kunhan jokaisesta haettavasta stipendistä on oma hakemuksensa. Hakemukset ovat vapaamuotoisia ja perusteluina käytetään haettavan stipendin myöntöperusteita.

Hakemuksessa on ilmoitettava tunnistetiedoissa tai lihavoituna

– hakijan titteli, nimi ja yhteystiedot
– hakijan tilinumero
– mitä stipendiä hakee

sekä muuten käytävä ilmi

– minä vuonna on liittynyt osakuntaan
– stipendin ehtojen mukaiset perustelut
– päiväys

Stipendit jakaa osakunnan rahastojen hoitokunta. Hakemus tulee lähettää taloudenhoitajan sähköpostiin vso-taloudenhoitaja@helsinki.fi viimeistään keskiviikkona 3.3.2021. Kirjoita viestin otsikoksi ”Stipendihakemus 2021”.

Ota yhteyttä taloudenhoitajaan mikäli tarvitset lisätietoja hakumenettelystä ja stipendeistä tai sinun ei ole mahdollista toimittaa hakemusta sähköpostitse.

Mahdollista on myöntää seuraavat stipendit:

_________________________________________

Professori E.N. Setälän stipendinä voidaan myöntää:
1) palkinto hakemuksetta, osakunnan jäsenille tieteellisistä tai taiteellisista aikaansaannoksista; etusija on osakunnan varsinaisella jäsenellä.

2) stipendi tai matka-apuraha, hakemuksen perusteella, osakunnan jäsenelle jonkin luovan työn suorittamista varten.

3) avustus, hakemuksen perusteella, Varsinais-Suomeen kohdistuvan tutkimuksen suorittamiseksi. Avustus voidaan myöntää sellaisellekin henkilölle, joka ei ole osakunnan jäsen. Etusija on kuitenkin jäsenillä.

Kouluneuvos Niilo Kallion stipendi
Stipendi voidaan myöntää Salon seudulta syntyisin tai kotoisin oleville Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan läsnäoleville jäsenille, jotka opiskelevat ensisijassa lainavaroin ja ovat menestyneet opinnoissaan hyvin. Tasaveroisista hakijoista etusija on sillä, joka tekee opinnäytetyötään tai on aktiivisesti osallistunut osakunnan toimintaan. Salon seutuun luetaan kuuluviksi Salon kaupunki sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat.

Inspehtori J. Pippingsköldin palkinto
Palkinto voidaan myöntää jotakuinkin virheettömällä ranskan tai englannin kielellä laaditulle tieteelliselle tai kirjalliselle kirjoitelmalle.

Fredrik Färlingin palkinto
Palkinto voidaan myöntää sanomalehtialalla toimivalle tai sille aikovalle henkilölle.

Yleinen stipendi
Rahastosta on mahdollista myöntää yleinen stipendi, joka ei ole varsinainen nimikkostipendi. Stipendinsaajan tulee olla toiminut aktiivisesti osakunnassa tai olla muulla tavoin ansioitunut. Tämä stipendi voidaan myöntää hakemuksesta tai erityisistä syistä hakemuksetta.

Säätiön asuntostipendi
Stipendi voidaan myöntää osakunnan jäsenelle, joka ei asu hakuaikana säätiön omistamassa asunnossa.

_________________________________________

VARSINAISSUOMALAISEN OSAKUNNAN HALLITUS

HELSINGIN VARSINAISSUOMALAISEN YLIOPPILASHUONESÄÄTIÖN HALLITUS

Katri Reiman
Taloudenhoitaja, VSO
Hallituksen jäsen, HVYHS
puh. 0407136525
vso-taloudenhoitaja@helsinki.fi

Kommentointi on suljettu.