Stipendien hakujulistus 2020

Stipendien hakujulistus 2020

Varsinaissuomalaisen osakunnan stipendit ja Helsingin Varsinaissuomalaisen Ylioppilashuonesäätiön asuntostipendit vuodelle 2020 julistetaan haettaviksi.

 

Stipendien hakumenettely

_____________________________

 

Yksittäinen henkilö voi hakea useampaa stipendiä, kunhan jokaisesta haettavasta stipendistä on oma hakemuksensa. Hakemukset ovat vapaamuotoisia ja perusteluina käytetään haettavan stipendin myöntöperusteita.

 

Hakemuksessa on ilmoitettava tunnistetiedoissa tai lihavoituna

 

– hakijan titteli, nimi ja yhteystiedot

– hakijan tilinumero

– mitä stipendiä hakee

 

sekä muuten käytävä ilmi

 

– minä vuonna on liittynyt osakuntaan

– stipendin ehtojen mukaiset perustelut

– päiväys

 

Stipendit jakaa osakunnan rahastojen hoitokunta. Hakemus tulee lähettää taloudenhoitajan sähköpostiin vso-taloudenhoitaja@helsinki.fi viimeistään sunnuntaina 1.3.2020. Kirjoita viestin otsikoksi ”Stipendihakemus 2020”.

 

Ota yhteyttä taloudenhoitajaan mikäli tarvitset lisätietoja hakumenettelystä ja stipendeistä tai sinun ei ole mahdollista toimittaa hakemusta sähköpostitse.

 

 

Mahdollista on myöntää seuraavat stipendit:

_________________________________________

 

Professori E.N. Setälän stipendinä voidaan myöntää:

1)    palkinto hakemuksetta, osakunnan jäsenille tieteellisistä tai taiteellisista aikaansaannoksista; etusija on osakunnan varsinaisella jäsenellä.

 

2)    stipendi tai matka-apuraha, hakemuksen perusteella, osakunnan jäsenelle jonkin luovan työn suorittamista varten.

 

3)    avustus, hakemuksen perusteella, Varsinais-Suomeen kohdistuvan tutkimuksen suorittamiseksi. Avustus voidaan myöntää sellaisellekin henkilölle, joka ei ole osakunnan jäsen. Etusija on kuitenkin jäsenillä.

 

 

Kouluneuvos Niilo Kallion stipendi

 

Stipendi voidaan myöntää Salon seudulta syntyisin tai kotoisin oleville Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan läsnäoleville jäsenille, jotka opiskelevat ensisijassa lainavaroin ja ovat menestyneet opinnoissaan hyvin. Tasaveroisista hakijoista etusija on sillä, joka tekee opinnäytetyötään tai on aktiivisesti osallistunut osakunnan toimintaan. Salon seutuun luetaan kuuluviksi Salon kaupunki sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat.

 

 

Inspehtori J. Pippingsköldin palkinto

 

Palkinto voidaan myöntää jotakuinkin virheettömällä ranskan tai englannin kielellä laaditulle tieteelliselle tai kirjalliselle kirjoitelmalle.

 

 

Fredrik Färlingin palkinto

 

Palkinto voidaan myöntää sanomalehtialalla toimivalle tai sille aikovalle henkilölle.

 

 

Yleinen stipendi

 

Rahastosta on mahdollista myöntää yleinen stipendi, joka ei ole varsinainen nimikkostipendi. Stipendinsaajan tulee olla toiminut aktiivisesti osakunnassa tai olla muulla tavoin ansioitunut. Tämä stipendi voidaan myöntää hakemuksesta tai erityisistä syistä hakemuksetta.

 

 

Säätiön asuntostipendi

 

Stipendi voidaan myöntää osakunnan jäsenelle, joka ei asu hakuaikana säätiön omistamassa asunnossa.

 

_________________________________________

 

VARSINAISSUOMALAISEN OSAKUNNAN HALLITUS

HELSINGIN VARSINAISSUOMALAISEN YLIOPPILASHUONESÄÄTIÖN HALLITUS

 

Loviisa Savontaus

Taloudenhoitaja, VSO

Hallituksen jäsen, HVYHS

puh. 044 5858419

vso-taloudenhoitaja@helsinki.fi

Kommentointi on suljettu.