Kutsu joulukuun kokoukseen

Kutsu joulukuun kokoukseen

Osakunnan kokous 16.12.2020 klo 19.00
Etänä Zoomin välityksellä

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Marraskuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021
1. Toiminnanjohtaja (pöydältä)
7. Muiden virkailijoiden valinta vuodelle 2021
1. Fuksimestari (pöydältä)
2. Päätoimittaja (pöydältä)
3. Kestimestarin henkilökunta (apuemännät, kestimestarin esityksestä)
4. Klubimestarin henkilökunta (apuisännät, klubimestarin esityksestä)
5. Yhdenvertaisuusvastaava
6. Sometiimi
8. Vakinaisten toimikuntien valinta vuodelle 2021
1. Lehden toimituskunta (pöydältä)
9. Edustajan valinta Osakuntalainen Unioni ry:n hallitukseen vuodelle 2021
10. Edustajan ja varaedustajan valinta Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry:n
kokouksiin vuodelle 2020
11. Jäsenten valinta VSO:n ja SavOn väliseen yhteistyöelimeen vuodelle 2021
12. Edustajien (2 kpl) valinta Turun ja Porin läänin hallitukseen vuodelle 2021
13. Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2021 (2. käsittely)
14. Ilmoitusasiat
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.