Kokouskutsu: tammikuun osakunnan kokous

Kokouskutsu: tammikuun osakunnan kokous

Osakunnan kokous 19.1.2022 klo 19.00
Etäyhteyden välityksellä

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Joulukuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Hallituksen jäsenten kausien vahvistaminen vuodelle 2022
7. Virkailijoiden valinta vuodelle 2022
1. Vaalipäällikkö (pöydältä)
2. Kestimestarin henkilökunta (apuemännät, kestimestarin
esityksestä)
8. Edustajan valinta Osakuntalainen Unioni ry:n hallitukseen vuodelle
2022 (pöydältä)
9. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022
10. Säätiön asiamiehen terveiset Jätkäsaaren rakennushankkeeseen
liittyen
11. Ilmoitusasiat
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.