HAKUJULISTUS: Virat vuodelle 2020

HAKUJULISTUS: Virat vuodelle 2020

HAKUJULISTUS: VIRAT VUODELLE 2020

Osakunnan hallitus on julistanut haettaviksi vuoden 2020 virat.

Seuraavat virat täytetään osakunnan kokouksessa 20. marraskuuta:

Haettavat hallitusvirat:

 • Kestimestari (virkanimike säännöissä emäntä)
 • Klubimestari (virkanimike säännöissä isäntä)
 • Sihteeri
 • Tiedotussihteeri
 • Toiminnanjohtaja
 • Hallituksen 7. jäsen

Alempana lyhyet kuvaukset hallituksen viroista.

Muut (hallituksen ulkopuoliset) virat:

 • Arkistonhoitaja
 • Fuksimestari
 • Kulttuurisihteeri
 • Laulunjohtaja
 • Päätoimittaja
 • Tietotekniikkavastaava
 • Ulkoasiainsihteeri
 • Urheiluohjaaja
 • Valokuvaaja
 • Ympäristövastaava

Lisäksi valitaan:

 • Osakunnan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
 • Vanhintenneuvoston jäsenet
 • Rahastojen hoitokunnan jäsenet
 • Helsingin Varsinaissuomalaisen Ylioppilashuonesäätiön hallituksen jäsenet

Hallituksessa ja virkailijoina voi olla sekä VSO:n varsinaisia, että ulkojäseniä (= ei HYYn jäseniä). Hallituksessa kuitenkin vähintään neljän jäsenistä on oltava osakunnan varsinaisia jäseniä.

Viran voi myös jakaa, vaikka kaverin kanssa, jos viranhoitaminen yksin tuntuu liian isolta työltä. Hallitusvirat voi jakaa esimerkiksi puolivuotiskausittain ja monissa hallituksen ulkopuolisissa viroissa voi olla yhtä aikaa useampi virkailija.

Joulukuun kokouksessa valitaan lehden toimituskunta, kesti- ja klubimestarin henkilökunta (säännöissä apuemännät ja apuisännät), edustajat yhteisosakuntalaisiin toimielimiin ja hallituksiin sekä muut mahdolliset virat (yhdenvertaisuusvastaava, yrityssuhdevastaava).

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Jos haluat asettua ehdolle hallitukseen ja/tai johonkin virkaan tule VSO:n marraskuun kokoukseen 20.11. klo 19.00 ja asetu siellä ehdolle. Jos et pääse paikalle kokoukseen, tee kirjallinen hakemus ja toimita se 20.11. klo 12.00 mennessä hallitukselle (vso-hallitus@helsinki.fi).

KESTIMESTARI (VIRKANIMIKE SÄÄNNÖISSÄ EMÄNTÄ)

Kestimestarin virkaan kuuluu herkullisten ruokien valmistaminen niin jokaviikkoisiin osakuntailtoihin kuin sitseillekin. Kestimestarin virka on myös yksi tärkeimmistä osakunnan edustusviroista. Välillä virka vaatii paljon aikaa ja osikselle omistautumista, mutta kukapa ei haluaisi viettää mahdollisimman paljon aikaa osakunnalla! Kestimestarius on osakuntaelämän parasta ja antoisinta aikaa ja parhaat bileetkin löytyvät ehdottomasti keittiöstä! Viran voi myös mainiosti jakaa kahdelle.

KLUBIMESTARI (VIRKANIMIKE SÄÄNNÖISSÄ ISÄNTÄ)

Klubimestari vastaa sitsien ja muiden osakuntajuhlien viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Klubimestarin tehtävään kuuluu myös tilojen siisteydestä huolehtiminen sekä käyttövuoroista sopiminen. Jälkimmäinen on käytännössä yhteydenpitoa Savon toiminnanjohtajaan. Hänen kanssaan sovitaan yhdessä, milloin kumpikin osakunta voi tiloja käyttää, ja milloin tilat voi mahdollisesti ulosvuokrata eteenpäin joko oman osakuntalaisen, tai muun tahon (esim. ainejärjestö) käyttöön.

Miksi Klubimestariksi?

 • Paikka osakunnan ytimessä
 • Johtotehtävä: Henkilökunnan organisoiminen ja hallitusvaltaa
 • Edustustehtävä: Klubimestarilla usein etuajo-oikeus edustustilaisuuksiin
 • Vastuu ja vapaus: Klubimestari vastaa omasta taloudestaan

SIHTEERI

Sihteerin tehtäviin kuuluu pääpiirteissään pöytäkirjan pitäminen osakunnan kokouksissa kerran kuussa sekä hallituksen kokouksissa, joita on noin kerran viikossa ennen kuntailtaa. Sihteerin nakista napsahtaa vain plussia:

 • saa pönöttää kokouksissa inspehtorin ja kuraattorin kanssa edessä
 • allekirjoittaa jänniä asiakirjoja
 • pääsee seuraamaan tapahtumia kaiken keskipisteestä

TIEDOTUSSIHTEERI

Tiedotussihteerin tehtäviin kuuluu jokaviikkoisen viikkomailin kirjoittaminen, ahkera somettaminen ja muu tiedotus liittyen osakunnan tapahtumiin ja asioihin. Lisäksi nettisivujen päivitys on osa tiedotussihteerin tehtävää. Virassasi tulet tekemään yhteistyötä muiden virkailijoiden, civisten ja uusien fuksien kanssa. Paras tapa tutustua uusiin huikeisiin tyyppeihin!

Tässä tehtävässä saa avata sanallisen arkkunsa ja antaa luovuutensa lentää! Pääset levittämään #osakuntaelämän ilosanomaa ja pitämään huolen VSO:n näkyvyydestä. Tehtävä ei ole paikkasidottu, vaikka osakunnalla onkin hauska hengata!

TOIMINNANJOHTAJA

Toiminnanjohtaja toimii kuntailtojen seremoniamestarina sekä päättää ja järjestää niiden ohjelman. Usein kuntailtoihin on kutsuttu joku ulkopuolinen vieras tai sitten joku osakuntalainen on esitelmöinyt kiinnostuksenkohteestaan. Ohjelma voi myös olla erittäin vapaamuotoista, tyyliin peli-ilta, askartelua tai vaikkapa viininmaistelua. Tärkeintä on, että ohjelmaa on, ja toiminnanjohtaja on ideoinut jotain mukavaa osakuntalaisten pään menoksi! Myös osakunnan kerhoja saa osallistaa toteuttamaan kuntailtoja – yksin ei tarvitse jäädä!

Toiminnanjohtajan virka on luova ja monipuolinen, ja toiminnanjohtaja on myös vastuussa sitsien ohjelmasta (ei yhteisosakuntalaisten sitsien tai Turun palon), mutta muuten:

 • saa suunnitella plassin sitseille, eli ei joudu koskaan itse pöydän päähän.
 • saa ostaa juhliin kaikkea jännittävää juhlamaailmasta
 • voi kutsua puhujavieraita puhumaan just niistä aiheista, jotka itseä kiinnostaa
 • oppii paljon tapahtumien järjestämisestä

HALLITUKSEN 7. JÄSEN

Hallituksen seitsemäntenä jäsenenä eli “seiskana” pääset helposti mukaan hallituksen toimintaan. Toisin kuin muilla hallituksen jäsenillä, seiskalla ei ole selvää roolia osakunnan päivittäisessä toiminnassa, mutta pääset tähän silti vaikuttamaan.

Seitsemäntenä jäsenenä otat osaa monenlaisen toiminnan ja asioiden järjestämiseen. On kuitenkin paljon itsestä kiinni, missä kaikessa on mukana. Tärkeintä on kuitenkin auttaa ja olla hallituksen ja kuraattorin tukena.

Seiskana työskentely antaa paitsi vapauksia hyödyntää omaa lahjakkuuttaan, että mahdollisuuden oppia uusia taitoja. Viime vuonna seitsemännen jäsenen virkaan liitettiin osakunnan jäsenrekisterin ylläpito. Tätä on hoidettu yhteistyössä fuksimestarien ja taloudenhoitajan kanssa ja ei ole ollut suuri taakka ainakaan meille siirtyville seiskoille.

Summa summarum: 7. jäsen on kevyehkö hallitusvirka ja sitä sopii hoitamaan niin nuori kuin vanhakin osakuntalainen. Monet itse asiassa joko aloittavat, tai lopettavat hallitustyöskentelyn seiskajäsenenä. Kumman polun sinä valitset? Vai menetkö peräti siitä välistä?

LISÄTIETOA VIRKAILIJOIDEN TOIMENKUVISTA

Nykyisiltä virkailijoilta, yhteystiedot löytyvät täältä.

Osakunnan hallitukselta, sähköpostiosoite vso-hallitus@helsinki.fi

Virkailijaohjesääntö löytyy täältä.

Kommentointi on suljettu.