Hyväksytty osakunnan kokouksessa 20.4.2011 ja 18.5.2011

I luku: Värit ja niiden käyttö

1 §

Osakunnan jäsenyyttä osoittavia tunnuksia ovat osakuntanauha ja osakuntamerkki.

Osakuntanauha ja sen käyttö

2 §

Varsinaissuomalaisen osakunnan osakuntanauha on 32 mm leveä keltapunavihreä nauha, jossa punainen raita keskellä on kaksi kertaa niin leveä kuin keltainen ja vihreä.

3 §

Osakunnan hallitus myöntää osakunnan jäsenelle oikeuden osakuntanauhan käyttämiseen.

Hallitus voi myöntää osakuntanauhan myös ystävyysosakunnan edustajalle tai muulle osakuntaa lähellä olevalle henkilölle.

4 §

Osakuntanauhojen jako toimitetaan itsenäisyyspäivän juhlassa tai vuosijuhlaviikolla pidettävässä osakunnan kokouksessa osakunnan lipun ollessa paikalla. Ystävyysosakunnan edustajalle osakuntanauha voidaan jakaa myös vuosijuhlassa tai muussa osakunnan kokouksessa.

5 §

Hallitus voi rangaistuksena peruuttaa myöntämänsä nauhankanto-oikeuden.

6 §

Osakuntanauhaa kannetaan akateemisissa juhlissa, osakunnan järjestämissä tilaisuuksissa sekä edustettaessa osakuntaa.

7 §

Osakuntanauhaa kantavat miehet oikealta ja naiset vasemmalta olkapäältä rinnan yli viistoon. Nauha ei saa käytettäessä koskea paljaaseen ihoon. Avonaisessa asussa nauhaa voidaan kantaa ruusukkeena.

Nauhaa kannetaan niin, että keltainen väri on ylinnä.

8 §

Inspehtori ja kuraattori eivät kanna osakuntanauhaa, vaan erityisiä Varsinaissuomalaisen osakunnan inspehtorin- ja kuraattorinketjuja.

Osakunnan emäntä kantaa nauhan lisäksi emännän avainta ja isäntä isännän avainta.

Osakuntamerkki

9 §

Varsinaissuomalaisen osakunnan merkkinä on vaakunakilpi, jossa on osakunnan värit.

10 §

Nauhankantoon oikeutetut osakunnan jäsenet voivat kantaa arkipuvussa osakuntamerkkiä.

Airutnauha

11 §

Varsinaissuomalaisen osakunnan airutnauha on noin 30 cm leveä nauha, joka vastaa väreiltään ja suhteiltaan osakuntanauhaa.

12 §

Airutnauhaa käyttävät airuet osakuntaa edustaessaan. Airuiden lähettämisestä muihin kuin osakunnan tilaisuuksiin päättää osakunnan hallitus. Airutnauhan kantajalla tulee olla osakunnan värienkanto-oikeus. Airutnauhan kanssa ei käytetä muita tunnuksia.

II luku: Kunnianosoitukset

Kunniamerkki

13 §

Osakunnan kokous voi myöntää Varsinaissuomalaisen osakunnan kunniamerkin osakunnan sääntöjen 67 §:ssä mainituin perustein.

14 §

Kunniamerkki on vaakuna-aiheinen solki, jota kannetaan 78 mm leveässä kunnianauhassa, joka vastaa väreiltään ja suhteiltaan osakuntanauhaa.

15 §

Kunniamerkkiä ja -nauhaa käytetään juhlapuvun tai tumman puvun kanssa akateemisissa juhlissa. Kunniamerkkiä nauhoineen kannetaan osakuntanauhan tavoin siten, että merkki on keskellä rintaa. Nauhaa ei kanneta ruusukkeena.

16 §

Vuosittain voidaan myöntää enintään kaksi kunniamerkkiä.

Ansiomerkki

17 §

Osakunnan vanhintenneuvosto voi myöntää Varsinaissuomalaisen osakunnan ansiomerkin osakunnan sääntöjen 68 §:ssä mainituin perustein.

18 §

Ansiomerkki on hopeanvärinen, tyylitelty Varsinais-Suomen vaakuna, jota kannetaan 50 mm leveässä ansionauhassa, joka vastaa väreiltään ja suhteiltaan osakuntanauhaa.

19 §

Ansiomerkkiä käytetään kunniamerkin tavoin.

20 §

Vuosittain voidaan myöntää korkeintaan kolme ansiomerkkiä.

Harrastusmerkki

21 §

Osakunnan vanhintenneuvosto voi myöntää Varsinaissuomalaisen osakunnan harrastusmerkin osakunnan sääntöjen 69 §:ssä mainituin perustein.

22 §

Harrastusmerkki on kullanvärinen, pyöreä, tyylitelty Varsinais-Suomen vaakuna. Merkkiä kannetaan osakuntanauhassa.

23 §

Harrastusmerkkiä käytetään aina silloin kuin osakuntanauhaakin.

Ystävyysmerkki

24 §

Ystävyysmerkki on osakunnan harrastusmerkki, jota kannetaan osakuntanauhasta tehdyssä rusetissa.

25 §

Osakunta voi kokouksessaan myöntää Varsinaissuomalaisen osakunnan ystävyysmerkin osakunnan sääntöjen 70 §:ssä mainituin perustein.

26 §

Ystävyysmerkkiä kannetaan rintataskun päällä akateemisissa juhlatilaisuuksissa.

Erinäisiä määräyksiä

27 §

Kunnianauhat, ansiomerkit, harrastusmerkit ja ystävyysmerkit jaetaan, elleivät erityiset syyt muuta vaadi, osakunnan vuosijuhlassa.

28 §

Nauhan tai merkin antamisesta on tehtävä merkintä seuraavan osakunnan kokouksen pöytäkirjaan. Lisäksi on merkin saaneiden nimet merkittävä osakunnan nimikirjaan.

29 §

Merkkien piirustukset säilytetään osakunnan arkistossa.

30 §

Samanaikaisesti käytetään vain yhtä osakunnan nauhaa. Osakunnan nauhoissa ei käytetä muiden järjestöjen tunnuksia.

Ohjesäännön muutokset

31 §

Lisäyksistä tai muutoksista tähän ohjesääntöön on päätettävä vähintään 2/3 enemmistöllä kahdessa perättäisessä osakunnan varsinaisessa kokouksessa.