Varsinaissuomalaisen osakunta jakaa vuosijuhlassaan erinäisiä nimikkostipendejä. Stipendit julistetaan haettaviksi ja niiden myöntämisestä asuntostipendit poislukien päättää rahastojenhoitokunta. Lisätietoja stipendeistä ja hakumenettelystä antaa taloudenhoitaja.


Professori E.N. Setälän stipendi

Stipendi voidaan myöntää seuraavasti:

  • Palkinto hakemuksetta, osakunnan jäsenille tieteellisistä tai taiteellisista aikaansaannoksista; etusija on osakunnan varsinaisella jäsenellä.
  • Stipendi tai matka-apuraha, hakemuksen perusteella, osakunnan jäsenelle jonkin luovan työn suorittamista varten.
  • Avustus, hakemuksen perusteella, Varsinais-Suomeen kohdistuvan tutkimuksen suorittamiseksi. Avustus voidaan myöntää sellaisellekin henkilölle, joka ei ole osakunnan jäsen. Etusija on kuitenkin jäsenillä.

Kouluneuvos Niilo Kallion stipendi

Stipendi voidaan myöntää Salon seudulta syntyisin tai kotoisin oleville Helsingin yliopiston Varsinaissuomalaisen osakunnan läsnä oleville jäsenille, jotka opiskelevat ensisijassa lainavaroin ja ovat menestyneet opinnoissaan hyvin. Tasaveroisista hakijoista etusija on sillä, joka tekee opinnäytetyötään tai on aktiivisesti osallistunut osakunnan toimintaan. Salon seutuun luetaan kuuluviksi Salon kaupunki sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat.

Inspehtori J. Pippingsköldin palkinto

J.Pippingsköldin palkinto voidaan myöntää jotakuinkin virheettömällä ranskan tai englannin kielellä laaditulle tieteelliselle tai kirjalliselle kirjoitelmalle.

Fredrik Färlingin palkinto

Fredrik Färlingin palkinto voidaan myöntää sanomalehtialalla toimivalle tai sille aikovalle henkilölle.

Yleinen stipendi

Rahastosta on mahdollista myöntää yleinen stipendi, joka ei ole varsinainen nimikkostipendi. Stipendinsaajan tulee olla toiminut aktiivisesti osakunnassa tai olla muulla tavoin ansioitunut. Tämä stipendi voidaan myöntää hakemuksesta tai erityisistä syistä hakemuksetta.

Helsingin Varsinaissuomalaisen Ylioppilashuonesäätiön asuntostipendit

Stipendi voidaan myöntää osakunnan jäsenelle, joka ei asu säätiön omistamassa asunnossa eikä ole saanut kyseistä stipendiä aikaisemmin.