Varsinaissuomalainen, osakunnan oma lehti, ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden tarkoituksena on viihdyttää lukijakuntaa ja tuoda esiin varsinaissuomalaista luov(aa hull)uutta myös painetussa muodossa. Varsinaissuomalaisen päätoimittaja johtaa lehden toimituskuntaa, joka on avoin kaikille kirjoittamisesta, kuvittamisesta taikka muusta lehdenteosta kiinnostuneille!