Vuosijuhlakokous

Vuosijuhlakokous

Osakunnan kokous 18.3.2019 klo 19.00 Varsinaissuomalaisessa osakunnassa, Mannerheimintie 5 A 6. kerros
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Helmikuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Asukkaiden valinta
1. Hämeentie 12 D 78
2. Kulmakatu 7 A 2, pieni huone 7. Tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely
1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely
2. Tilintarkastajien lausunto
3. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
4. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 8. Äänestys yhden yleisen stipendin myöntämisestä hakemuksetta
9. Osakunnan värien jako fukseille
10. Maunu Tavastin killan kuppien jako valmistuneille
11. Ilmoitusasiat
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.