Kutsu tammikuun kokoukseen 24.1.2018

Kutsu tammikuun kokoukseen 24.1.2018

Osakunnan kokous 24.1.2018 klo 19.00

Varsinaissuomalaisessa osakunnassa, Mannerheimintie 5 A 6. kerros

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Joulukuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Muiden virkailijoiden valinta vuodelle 2018
1. Ulkoasiainsihteeri (pöydältä)
2. Apuemännät (kestimestarin henkilökunta, kestimestarin esityksestä)
3. Apuisännät (klubimestarin henkilökunta, klubimestarin esityksestä)
7. Edustajan valinta Osakuntalainen Unioni ry:n hallitukseen vuodelle 2018 (pöydältä)
8. Edustajan valinta Varsinais-Suomen aikuiskoulutussäätiön valtuuskuntaan vuosille 2018-
2019 (pöydältä)
9. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 (2. käsittely)
10. Varsinaisten naisten sääntömuutos
11. Ilmoitusasiat
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.