Kutsu maaliskuun kokoukseen 21.3.2018

Kutsu maaliskuun kokoukseen 21.3.2018

Osakunnan kokous 21.3.2018 klo 19.00
Varsinaissuomalaisessa osakunnassa, Mannerheimintie 5 A 6. kerros

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Helmikuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Osakuntalainen Unioni ry

1. Edustajan valinta Osakuntalainen Unioni ry:n hallitukseen vuodelle 2018
(pöydältä)
2.Vaalipäällikön valinta

7. Tilikauden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely
1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely
2.Tilintarkastajien lausunto
3.Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
4.Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Äänestys yleisestä stipendistä
9. Osakunnan värien jako fukseille
10. Maunu Tavastin killan kuppien jako valmistuneille
11. Ilmoitusasiat
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.