Kutsu joulukuun kokoukseen

Kutsu joulukuun kokoukseen

Osakunnan kokous 09.12.2015 klo 19

Varsinaissuomalaisessa osakunnassa, Mannerheimintie 5 A 6. kerros

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

4. Ääntenlaskijoiden valinta

5. Marraskuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

6. Lainan myöntäminen Tuomas Tammistolle

7. Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely

8. Tilintarkastajien lausunto

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 tili- ja vastuuvelvollisille

10. Virkailijoiden valinta vuodelle 2016

 1. emäntä, syksy
 2. fuksimestari
 3. laulunjohtaja
 4. päätoimittaja
 5. tietotekniikkavastaava
 6. ulkoasiainsihteeri
 7. valokuvaaja
 8. ympäristövastaava
 9. apuemännät, emännän esityksestä
 10. apuisännät, isännän esityksestä

11. Valinnat muihin tehtäviin

 1. Jäsenten valinta Helsingin Varsinaissuomalainen Ylioppilashuonesäätiö rs:n hallitukseen vuodelle 2016
 2. Edustajan valinta HYY:n Osakuntalainen Unioni ry:n hallitukseen vuodelle 2016
 3. Edustajan ja varaedustajan valinta Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry:n kokouksiin vuodelle 2016

12. Talousarvio vuodelle 2016

13. Kuntaillan alkamisajasta päättäminen

14. Ystävyysseminaarin järjestämisestä päättäminen

15. Ilmoitusasiat

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.