Kutsu tammikuun kokoukseen

Kutsu tammikuun kokoukseen

Osakunnan tammikuun kokous 27.1.2021 klo 19. Kokous pidetään etänä Zoomissa.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Joulukuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Asukkaan valinta asuntoon Siltasaarenkatu 15 B 54
7. Fuksimestarin valinta vuodelle 2021 (​pöydältä​)
8. Edustajan valinta Osakuntalainen Unioni ry:n hallitukseen vuodelle 2021
(​pöydältä​)
9. Lehden toimituskunnan täydentäminen vuodelle 2021
10. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021
11. Ilmoitusasiat
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.