Joulukuun kokous

Joulukuun kokous

Osakunnan kokous 18.12.2019 klo 19.00

Varsinaissuomalaisessa osakunnassa,
Mannerheimintie 5 A 6. kerros
 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 4. Ääntenlaskijoiden valinta
 5. Marraskuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 6. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2020
  1. Klubimestarin tehtävän täydennys (säännöissä: isäntä)
 7. Vakinaisten toimikuntien valinta vuodelle 2020
  1. Lehden toimituskunta (pöydältä)
 8. Muiden virkailijoiden valinta vuodelle 2020
  1. Kestimestarin henkilökunta (apuemännät, kestimestarin esityksestä)
  2. Klubimestarin henkilökunta (apuisännät, klubimestarin esityksestä)
  3. Yhdenvertaisuusvastaava
  4. Sometiimi
 9. Edustajan valinta Osakuntalainen Unioni ry:n hallitukseen vuodelle 2020
 10. Edustajan ja varaedustajan valinta Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry:n kokouksiin vuodelle 2020
 11. Jäsenten valinta VSO:n ja SavOn väliseen yhteistyöelimeen vuodelle 2020
 12. Edustajien valinta Turun ja Porin läänin hallitukseen vuodelle 2020
 13. Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2020 (2. käsittely)
 14. Vararahaston pääoman käyttäminen (2. käsittely)
 15. Päätös vuosijuhlapäivästä
 16. Ilmoitusasiat
 17. Muut esille tulevat asiat
 18. Kokouksen päättäminen
Kommentointi on suljettu.