Kutsu joulukuun kokoukseen 19.12.2018

Kutsu joulukuun kokoukseen 19.12.2018

Osakunnan kokous 19.12. 2018 klo 19
Varsinaissuomalaisessa osakunnassa, Mannerheimintie 5 A 6. kerros

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Marraskuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Inspehtorin vaali
7. Taloudenhoitajan valinta vuosille 2019–2020 (pöydältä)
8. Muiden virkailijoiden valinta vuodelle 2018
1. Päätoimittaja (pöydältä)
2. Ulkoasiainsihteeri (pöydältä)
3. Fuksimestari
4. Tietotekniikkavastaava
5. Yhdenvertaisuusvastaava
6. Sometiimi
9. Apuemännät (kestimestarin henkilökunta, kestimestarin esityksestä)
10. Apuisännät (klubimestarin henkilökunta, klubimestarin esityksestä)
11. Vakinaisten toimikuntien valinta vuodelle 2019 (pöydältä)
1. Lehden toimituskunta
12. Edustajan valinta Osakuntalainen Unioni ry:n hallitukseen vuodelle 2019
13. Edustajan ja varaedustajan valinta Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry:n
kokouksiin vuodelle 2019
14. Jäsenten valinta VSO:n ja SavOn väliseen yhteistyöelimeen vuodelle 2019
15. Edustajien (2 kpl) valinta Turun ja Porin läänin hallitukseen vuodelle 2019
16. VSO:n Warsinaiset Keilaajat – The Real Bowlers’ at VSO:n sääntöjen
muuttaminen
17. Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2019 (2. käsittely)
18. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman lähetekeskustelu
19. Ilmoitusasiat
20. Muut esille tulevat asiat
21. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.