Kutsu helmikuun kokoukseen

Kutsu helmikuun kokoukseen

Osakunnan kokous 24.2.2021 klo 19.00

Etäyhteyden välityksellä

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Tammikuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Keskustelu osakunnan toimintakertomuksesta vuodelta 2020
7. Fuksimestarin valinta (pöydältä)
8. Äänestys yleisen stipendin myöntämisestä hakemuksetta
9. Ilmoitusasiat
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.