Helmikuun kokous

Helmikuun kokous

Osakunnan kokous 20.2.2019 klo 19.00
Varsinaissuomalaisessa osakunnassa,
Mannerheimintie 5 A, 6. kerros.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Tammikuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
6. Keskustelu osakunnan toimintakertomuksesta vuodelta 2018
7. Osakuntahuoneiston kehittäminen
8. Ilmoitusasiat
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.